Právě si prohlížíte pH vody-faktor ovlivňující aktivitu ryb při rybolovu

pH vody-faktor ovlivňující aktivitu ryb při rybolovu

Hodnota pH u vody, je v jednoduchosti poměr mezi kyselinami a zásadami obsaženými ve vodě. Kyselost vody (aciditu) způsobují převážně huminové látky (voda z rašelinišť, le­sů), kyselé deště, tání sněhu po zimě. Zásaditou reakci (alkalitu) vyvo­lávají ve vodě převážně soli vápníku a další zásadité minerály.

Podle reakce vody můžeme rozdělit vody na kyselé, kde je pH menší než 7, na neutrální pH 7 a na zásadité pH větší než 7. Pro většinu ryb je vyhovující ne­utrální reakce vody, nebo reakce mír­ně zásaditá, neboť při tomto stupni pH je také největší rozvoj ostatních vodních organismů, které v podstatě představují přirozenou potravu ryb.

Jednotlivé druhy ryb jsou také různě odolné na chemickou reakci vody. Ky­selou reakci snášejí lépe ryby lososo­vité, především sivěn americký, dale­ko méně je přizpůsobivý okoun říční, štika obecná a nejméně ryby kaprovité. Krajní hranice pH je 5 – 9. Smrtel­ná (letální) hranice pro ryby je pod pH 4,7 a nad 10,7 pH.

Další články na podobné téma zde

Reakce vody se měří několika způsoby. Pro naše úče­ly stačí reagenční papírek. V krabičce je přiložena i barev­ná škála s označenými stupni pH. Pa­pírek namočíme do zkoumané vody a jeho zabarvení srovnáváme s přilože­nou barevnou škálou. Tolerance je 0,3.

Dále je to systém univerzálních indi­kátorů v připravených roztocích. Při­dáním kapky do zkumavky vzniká za­barvení, které srovnáváme s barev­nou škálou a určíme reakci vody. Pro přesná měření exis­tují elektrovodné potenciometry nebo fotometrické přístroje, které jsou však vhodné pro odborná pracoviště. Kva­litní rybniční voda má mít pH 7,5 a její kolísání se pohybuje v rozmezí 7 – 8.

Sending
User Review
4.5 (2 votes)

Napsat komentář