Tření ryb podle měsíců a teploty vody

Pro život ryb a jejich zdárný vývoj má podstatný vliv teplota vody, která ovlivňuje životně důležitý obsah kyslíku ve vodě, vývoj pohlavních produktů, látkovou výměnu a příjem potravy. Chladná voda má schopnost přijímat větší obsah plynů, tedy i kyslíku, zatímco ve vodě teplejší se lépe rozpouštějí pevné látky, ale tato voda špatně váže plyny.

Teplota vody je ovlivněna rychlostí proudění, členit odstídnatění terénu, či zastínění vysokými porosty a samozřejmě i výškou vodního sloupce. Z toho můžeme usuzovat, že chladné vody mají vysoký obsah kyslíku (horské potoky a bystřiny ), zatímco mělké vodní nádrže budou podstatně teplejší, ale také s menším obsahem kyslíku. I zde platí, žé jednotlivé druhy ryb mají na obsah kyslíku a teplotu vody různé nároky.

Lososovité ryby vyžadují vody, kde teplota nevystupuje nad 20 °C. Výjimku tvoří pstruh duhový, který snese poměrně dobře i vyšší teplotu. Z těchto, ale i dalších důvodů, bývá přidáván do nádrží. Kaprovité ryby potřebují naopak ke svému životu vody teplejší. Aby u těchto ryb mohla probíhat látková výměna, musí voda dosahovat nejméně 7 °C.

Optimální teplota je 20—28 °C. Víme, že v našich podmínkách při střídání čtyř ročních období, je tato teplota vody maximálně v krátkém období léta. Proto například kapr roste u nás intenzivně jen v letních měsících, zatímco v zemích s vyšší teplotou vody v průběhu roku, je jeho přírůstek nesrovnatelně vyšší, především v prvních třech až čtyřech letech života.

Další články na podobné téma zde

Teplota vody má velký význam i pro rozmnožování ryb, protože určuje i pohlavní zralost jedinců a dozrávání jiker a mlíčí. Při teplotách, které jsou nižší než je pro výtěr jednotlivých druhů ryb třeba, se teplomilné druhy ryb netřou, zralé produkty jsou zadržovány v těle a dochází i ke zdravotním poruchám. Podle teploty vody můžeme rozlišit ryby na druhy, které se třou v chladném období a na ostatní, kterým vyhovuje pro tření období teplé.

Všeobecně lze říci, že lososovité ryby a mník jednovousý se vytírají v chladném období, u ostatních druhů ryb probíhá tření v teplejší vodě. Největší nárok na teplou vodu mají v našich vodách kaprovité druhy a sumci. Amur bílý a tolstolobik jsou natolik teplomilné ryby, že v našich podmínkách nemůže dojít k jejich přirozenému výtěru a jejich reprodukce musí být zabezpečována uměle. Do revíru je pak vysazován již jako roček nebo ryba dvou a víceletá.


Pro přehlednost uvádíme, kdy se jednotlivé druhy našich ryb třou, a když tento termín může být vzhledem k povětrnostním podmínkám, značně posunut.

Pstruh obecný-říjen-únor vždy podle teploty vody 6—0°C

Síh severní maréna-listopad-prosinec

Sivěn americký-listopad-prosinec

Mník jednovousý-prosinec-leden

Pstruh duhový-únor-březen teplota vody 8—10°C

Štika obecná-únor-březen

Okoun říční-březen-červen

Hlavatka podunajská-březen-červen

Lipan podhorní-březen-květen

Jelec tloušť-duben-květen

Plotice obecná-duben-květen

Candát obecný-duben-květen

Cejn velký-květen-červen

Parma obecná-květen-červen

Lín obecný-květen-červen

Kapr obecný-červen-červenec teplota vody 16-18°C

Sumec velký-červen-červenec

 

Sending
Ohodnotit článek 1-5 hvězdičkami 4 (8 votes)
Sdílet s přáteli