Právě si prohlížíte Larvy vodních brouku zapomenutá delikatesa ryb

Larvy vodních brouku zapomenutá delikatesa ryb

Larvy vodních brouků jsou pro ryby podstatně dostupnější než do­spělý hmyz a také bezpečnější. Krunýř, který chrání jejich tělo, je velni měkký a jedinou pevnou částí jejich těla je hlava, většinou vyzbrojená mohutný­mi, ostrými kusadly.

Tento nástroj u většiny brouků, zvlášť větších, mů­že být nebezpečný. Obývají tito nenasytní dravci menší ryb­níčky, jejich hlavní potravou jsou malé bezbranné rybky. Kde je ale dosta­tek větších ryb, tam je tomu obrá­ceně. I když larvy jsou velmi rychlé a skákavými pohyby se snaží rybě unik­nout, mají jen velmi malou šanci.

Početnost různých druhů potápníků přirozeně ovlivňuje i velikou rozma­nitost jednotlivých forem jejich la­rev. I když rybáři nepatří jen k po­vrchním pozorovatelům přírody, má­lokterý se může pochlubit znalostí více druhů larev. Většina larev má totiž skrytý způsob života, nevýrazné zbarvení a obvykle nenápadné po­hyby, takže snadno uniknou naší pozornosti.

Absolutně nejznámější je larva potápníka vroubeného dosahující délky až 80 mm. Její tvar je typický pro většinu larev vodních brouků. Obvykle ji zastihneme v tep­lejších, menších rybnících, jak číhá, u hladiny s hlavou dolů a čeká, až pod ní proplave drobná rybka, pulec, nebo některý bezobratlý živočich.

Tvarově navíc odlišná od většiny svých příbuzných je larva rákosníčka. Tato larvička, tvarem i způ­sobem života podobná housence, ne­přesahuje délku 1 cm. Z větších a běžných druhů je nutné se zmínit o larvě vodníka, která dosahuje velikosti až 5 cm a silně připomíná larvu chrostíka. Dále je to larva vodomila dorůs­tající kolem 70 mm.

V potravě ryb přirozeně převažují larvy nejvíc početných drobných dru­hů a středních druhů, které mají vět­šinou nenápadné, někdy stěží viditel­né larvičky, které jsou pro potřebu sportovního rybolovu pro svou veli­kost naprosto nepouživatelné. Jako nástrahu můžeme vyzkoušet larvy větších a středních druhů.

S největšími druhy, například s larvou potáp­níka vroubeného, musíme ale zachá­zet velmi opatrně, abychom ji příliš nepoškodili větším zmáčknutím a uchranili se i stisku jejích kusadel. Larvy na háček navlékáme tak, že opatrně propíchneme hrudní část, nejlépe shora dolů, a háček protáhne­me až za oblouček

Přečíst další články o nástrahách

Nebo můžeme opa­trně háček provléknout těsně pod chitinovým krunýřem několika zadečkových článků, abychom larvu mírně prohnuli. Tímto navlečením neomezíme příliš jejich pohyblivost a je zde velká pravděpodobnost, že nepropásneme záběr. Chceme-li být úspěšní, musíme mít velmi jemné vybavení.

Nejlepší volbou je použití pickeru s jednoduchou montáží. Pokud nám rybářský revír umožní použít jemný vlasec, tak volíme kmenový vlasec v průměru 15mm a návazec 12mm. Rovněž plavaná je ideální volbou, jak ještě více využít živou nástrahu. Abychom larvy udržely v nejlepší kondici před nahozením, použijeme háčky bez protihrotu. Na tyto nástrahy můžeme ulo­vit všechny druhy ryb.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Napsat komentář