Leaftron Olověný akumulátor 12V 100Ah pro elektromotory

Katalogové číslo: cbf358439139 Kategorie:

Popis

LTL12-100 12V 100Ah – záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Určený nejen pro záložní zdroje UPS, EZS, EPS atd. LTL12-100 12V 100Ah – záložní, bezúdržbový,

Řada akumulátorů LTL je určena pro nejširší rozsah aplikací.Akumulátory LTL12-100 jsou malé, lehké a mohou být užívány pro více jak 260 cyklů vybití nebo až na 10 let v režimu „Standby“. Tak jako ostatní baterie Leaftron, jsou i tyto akumulátory bezúdržbové, uzavřené a pracující v jakékoli poloze.
Upozornění! Uzavřené bezúdržbové akumulátorové baterie VRLA lze obyčejnou nabíječkou na autobaterie snadno zničit.

Napětí:
12 V

Kapacita 20hod.:
107 Ah

Max. vyb. proud 5 sec.:
1200 A

Optimální životnost:
10 let

Délka:
330 mm

Šířka:
173 mm

Výška:
212 mm

Výška s kontakty:
220 mm

Hmotnost:
31.5 kg

Typ pólu:
závit M8 mm

Použití:
Dlouhá životnost EZS, EPS UPS Všeobecné

Pokyny pro manipulaci a používání staničních bezúdržbových SLA akumulátorů zn. TOYO : akumulátory jsou bezúdržbové, ventilem řízené, hermeticky uzavřené akumulátory typu gel (elektrolyt je v podobě hustého gelu). Pro odvod plynů při nabíjení jsou tyto akumulátory opatřeny jednocestnými nízkotlakými ventily. Tyto akumulátory mohou pracovat v jakékoli poloze bez nejmenšího rizika úniku elektrolytu vně akumulátoru. Způsob nabíjení : Zachování vysokého výkonu při dlouhé životnosti SLA ( hermeticky uzavřených olovokyselinových) akumulátorů závisí na správném nabíjení. K nabíjení těchto akumulátorů je nutné použít výhradně nabíječky určené pro tento druh akumulátorů. Použití nevhodné nabíječky (např.pro autobaterie) nebo nevhodný způsob nabíjení má za následek nejen značné zkrácení životnosti ale i snížení výkonu akumulátoru. Pro nabíjení mohou být použity běžné metody. S ohledem na maximální životnost a kapacitu akumulátoru je doporučována metoda nabíjení konstantním proudem a konstantním napětím. Nabíjecí napětí závisí na okolní teplotě, se zvyšováním teploty se snižuje a naopak se snižující se teplotou se zvyšuje. Při teplotách pod 5o C nebo naopak při teplotách vyšších než 35o C je nutná kompenzace nabíjecího napětí. Je nutné zamezit přebíjení akumulátoru. Při vysokém nabíjecím napětí dochází vlivem zvýšeného proudu k rozkladu vody obsažené v elektrolytu, což má za následek předčasné stárnutí akumulátoru. Stejně tak je nutné zamezit nedobíjení akumulátoru. Pokud je akumulátor nabíjen příliš nízkým napětím, dojde k ukončení nabíjení před tím, než dojde k jeho plnému nabití. Z toho důvodu zůstanou na elektrodách akumulátoru zbytky síranu olova a dojde ke snížení kapacity akumulátoru. Pro správné nabíjení těchto akumulátorů jsou určené nabíječky hermeticky uzavřených olověných akumulátorů, které jsou součástí naší nabídky. Vliv teploty na životnost akumulátoru. U akumulátorů je často udávána tzv. plánovaná doba životnosti akumulátorů. Je to doba, po kterou je akumulátor schopen dodávat min. 80% energie. Tato doba je silně závislá nejen na způsobu nabíjení a vybíjení, ale i na provozních teplotách.Výrobci udávaná optimální provozní teplota je 20o C – 25o C. Jakékoli zvýšení teploty nad tuto hranici (tj. 25o C) znamená snížení životnosti akumulátoru (každých +8 oC nad tuto hranici může snižit životnost až o 30%). Pro zachování co nejdelší životnosti akumulátorů je doporučený rozsah pracovních teplot mezi +5oC až + 25oC. Skladování akumulátorů : Akumulátory skladujte v chladnu a zásadně vždy v plně nabitém stavu. Pokyny a zásady pro manipulaci s akumulátory 1) nikdy nezkratujte svorky akumulátoru 2) je bezpodmínečně nutné zachovat správnou polaritu připojení 3) neumisťujte akumulátory v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně 4) používejte akumulátory ve větratelných prostorách (zvl. při nabíjení) 5) pokud možno zachovávejte rozsah doporučených provozních nebo skladovacích teplot 6) nikdy neskladujte akumulátory v nenabitém stavu 7) pokud je akumulátor skladován po delší dobu (tj. několik měsíců), projeví se tzv. samovybíjecí efekt. Po dobu skladování je vhodné akumulátor 1x až 2x dobít 8) pokud dojde v případě mechanického poškození akumulátoru k úniku elektrolytu a ke styku s pokožkou nebo okem, omyjte zasaženou část silným proudem vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc 9) nespojujte akumulátory různého stáří nebo od různých výrobců nebo akumulátory různých kapacit. Následkem může být poškození nebo destrukce akumulátorů